Horata Opet Petrol Akaryakıt

"Malatya Kuru Gıda Ltd.Şti. Güvenin Adresi"

Cradle Park Banner

  • Yüksek ürün kalitesini sağlamak
  • Üstün müşteri hizmeti sunmak
  • Çevre kalitesini korumak
  • Kaynakların eşit erişimi sağlamak
  • Yeniliği ve üretkenliği teşvik
  • Pratik Sürdürülebilir Kalkınma
  • Müşteri odaklı, takım çalışmasına inanan, dürüst ve şeffaf, çalışanlarını sürekli geliştiren, yenilikçi, çevre ve topluma duyarlı, yaratıcı, dinamik olmak